Campanya: Una rajola per a Sant Jocund

Recreació virtual de la capella de Sant Jocund
a la basílica parroquial de Santa Maria
El projecte
El projecte consisteix en la ubicació d'un plafó de ceràmica de 2,80 metres d'alçada i 2.40 metres d'amplada format per rajoles de ceràmica popular catalana. Voltada per una orla floral, la imatge central representa Sant Jocund abillat de soldat romà, tal com ens ha arribat la seva representació, és a dir, amb armadura romana, una destral i una palma com a símbol del seu martiri. A cada un dels quatre extrems del plafó, una escena de la seva vida: Sant Jocund guarint a l'Àfrica, Sant Jocund guarint a Vilafranca, Sant Jocund portat en processó i Sant Jocund guarint apestats. A la part superior central, la inscripció “Sant Jocund”; i a la part inferior central la inscripció: “Compatró de Vilafranca”. Als laterals extrems, dues estrofes, a cada banda, dels goigs del Sant. La realització del plafó anirà a càrrec de la reconeguda artista penedesenca Josefina Via Roig, del taller de Can Fontanals d'Avinyonet, qui ha creat nombroses obres ceràmiques, algunes d eles quals són ubicades en espais públics de Vilafranca.

La campanya: Una rajola per a Sant Jocund
Totes les vilafranquines i vilafranquins són convidats a participar en aquesta iniciativa, assumit el cost d'una o més rajoles de les que compondran aquest magnífic plafó. L'aportació farà possible assumir també les despeses d'instal·lació i treballs complementaris.
El preu unitari de cada rajola del plafó és de 50 euros. Totes aquelles persones o famílies que vulguin fer constar el seu nom, en el moment de fer l'ingrés rebran una certificació amb una estampa del plafó i especificant que la seva aportació ha ajudat a fer possible la capella de Sant Jocund. 

Aportacions econòmiques a la campanya
Les aportacions es poden realitzar al compte corrent de les parròquies de Vilafranca:
  • Banc Popular: ES04 0075 0769 3806 0060 6341
La Comissió agraeix totes les aportacions!

No hay comentarios:

Publicar un comentario